H-index: 
12
add Add Contact
35 Citations
Like
Comment
Share
Cite
Save
GdX/UBL4A specifically stabilizes the TC45/STAT3 association and promotes dephosphorylation of STAT3 to repress tumorigenesis.
Wang, Yangmeng; Ning, Hongxiu; Ren, Fangli; Zhang, Yuanjiang; Rong, Yu; Wang, Yinyin; Su, Fuqin; Cai, Chenguang; Jin, Zhe; Li, Zhiyong; Gong, Xinqi; Zhai, Yonggong; Wang, Dianjun; Jia, Baoqing; Qiu, Ying; Tomita, Yasuhiko; Sung, Joseph J Y; Yu, Jun; Irwin, David M; Yang, Xiao; Fu, Xinyuan; Chin, Y Eugene*; Chang, Zhijie*
Molecular Cell, 2014, 53(5): 752-765.
We have found a probable full-text for you:
Select Groups
Select Contacts
swap_vert Order by date
Order by date Order by name