H-index: 
12
add Add Contact
0 Citations
Like
Comment
Share(1)
Cite
Save
FGFR3 induces degradation of BMP type I receptor to regulate skeletal development.
Qi, Huabing; Jin, Min; Duan, Yaqi; Du, Xiaolan; Zhang, Yuanquan; Ren, Fangli; Wang, Yinyin; Tian, Qingyun; Wang, Xiaofeng; Wang, Quan; Zhu, Ying; Xie, Yangli; Liu, Chuanju; Cao, Xu; Mishina, Yuji; Chen, Di; Deng, Chu-xia; Chang, Zhijie*; Chen, Lin*
Biochimica et Biophysica Acta: International Journal of Biochemistry and Biophysics , 2014, 1843(7): 1237-1247.
We have found a probable full-text for you:
Select Groups
Select Contacts
swap_vert Order by date
Order by date Order by name