0 Cite
0 Reads
Alcohol soluble titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate) as electron collection layer for efficient inverted polymer solar cells
Wang, Fuzhi
Xu, Qi
Tan, Zhan'ao
Qian, Deping
Ding, Yuqin
Li, Liangjie
Li, Shusheng
Li, Yongfang
Organic Electronics, 2012, 13(11): 2429-2435.
Select Groups
Select Contacts
swap_vert Order by date
Order by date Order by name