0 Cite
0 Reads
Role of scaffold mean pore size in meniscus regeneration
Zhang, Zheng-Zheng
Jiang, Dong
Ding, Jian-Xun
Wang, Shao-Jie
Zhang, Lei
Zhang, Ji-Ying
Qi, Yan-Song
Chen, Xue-Si
Yu, Jia-Kuo
Acta Biomaterialia, 2016, 43: 314-326.
Select Groups
Select Contacts
swap_vert Order by date
Order by date Order by name