0 Cite
0 Reads
A novel SiC-based microwave absorption ceramic with Sc2Si2O7 as transparent matrix
Wei Hanjun
Yin Xiaowei
Hou Zexin
Jiang Fengrui
Xu Hailong
Li Minghang
Zhang Litong
Cheng Laifei
Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38(12): 4189-4197.
Select Groups
Select Contacts
swap_vert Order by date
Order by date Order by name